Yenilenebilir enerjide yüzde 10’luk rekor büyüme: Türkiye, Avrupa’nın öncü ülkelerinden

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin geçen yıl yüzde 9,6 oranında arttığını ancak küresel ısınmayı sınırlamak için kaydedilen bu dev büyüme oranının neredeyse üç katına çıkması gerektiğini duyurdu.

IRENA’nın yenilenebilir enerji istatistiklerine ilişkin yıllık raporunda, küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin geçen yılın sonunda 3.372 gigawatt’a (GW) ulaştığı ve bunun bir önceki yıla göre 295 GW veya yüzde 9,6 daha yüksek olduğu belirtildi.

Rekor hızda yenilenebilir enerjiye geçiliyor

Daha da önemli olan ise geçen yıl eklenen tüm yeni enerji kapasitesinin yaklaşık yüzde 83’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, “Devam eden bu rekor büyüme, süregelen enerji krizinin ortasında yenilenebilir enerjinin direncini gösteriyor” dedi. La Camera’ya göre eğer küresel ısınmayı 1.5C ile sınırlamak istiyorsak, yenilenebilir enerji kapasitesine yapılan yıllık ilavelerin 2030 yılına kadar mevcut seviyenin üç katına çıkması gerekiyor.

 

Yayınlanan raporda yenilenebilir enerjide güneş ve rüzgar enerjisinin itici güç olduğu vurgulanıyor. Sadece bu iki kaynak 2022’deki tüm net yenilenebilir enerji ilavelerinin yüzde 90’ını karşılıyor. Öte yandan yeni eklenen kapasitenin neredeyse yarısı Asya’ya kuruldu. Çin, Asya’nın yeni kapasitesine 141 GW ekleyerek en büyük katkıyı yapan ülke oldu. Avrupa ve Kuzey Amerika‘daki yenilenebilir enerji kaynakları sırasıyla 57,3 GW ve 29,1 GW artarken, Orta Doğu 2022 yılında devreye alınan 3,2 GW‘lık yeni kapasite ile bir önceki yıla göre yüzde 12,8’lik artışla yenilenebilir enerji kaynaklarındaki en yüksek artışı kaydetti.

BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından hazırlanan bir raporda, dünyanın sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat derece üzerinde sınırlama şansına sahip olması için emisyonların 2030’ların ortalarına kadar yarıya indirilmesi gerektiği belirtildi. Bu, Paris İklim Anlaşması’nda yer alan en önemli hedef konumunda.

Yenilenebilir enerjide Türkiye

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücü 2022 sonunda 56 GW seviyesine ulaştı. Bunun 31.5 GW‘lık kısmı hidroelektrik enerjisinden, 11,3 GW‘lık kısmı rüzgar enerjisinden, 9.4 GW‘lık kısmı ise güneş enerjisinden geldi. IRENA’nın raporuna göre Türkiye, toplam yenilenebilir enerji kapasitesinde Avrupa’nın öncü ülkelerinde. Türkiye sadece, Almanya (148.3 GW), İspanya (67.9 GW), Fransa (65.3 GW) ve İtalya’nın (59.9 GW) gerisinde.

Hidroelektrik enerjisinde Türkiye, Norveç’in (34.1 GW) arkasında Avrupa’da ikinci sırada. Rüzgar enerjisinde ise Türkiye, Almanya (66.3 GW), İspanya (29.3 GW), İngiltere (28.5 GW), Fransa (21.1 GW) ve İtalya’nın (11.7 GW) ardından Avrupa’da 6. sırada. Güneş enerjisinde ise Türkiye, Almanya (66.5 GW), İtalya (25 GW), Hollanda (22.6 GW), İspanya (20.5 GW), Fransa (17.4 GW), İngiltere (14.4 GW), Polonya’nın (11.1 GW) ardından Avrupa’da 8. sırada.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir